Dálková střední škola ekonomická


VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Ondřej Janda​

ředitel školy

janda@dsse.cz

Mgr. Tomáš Průcha, Ph.D.

jednatel školy

info@dsse.cz

UČITELSKÝ SBOR

Bc. Adam Ladman

ladman@dsse.cz

Ing. Petra Slancová

 slancova@dsse.cz

Bc. Vít Mrákota

vit.mrakota@dsse.cz

Ing. Miroslav Malaga, Ph.D.

malaga@dsse.cz

Mgr. Tereza Chejlavová

chejlavova@dsse.cz

Ing. Karel Průcha, CSc.

pruchak@dsse.cz

Ing. Helena Průchová

helena.pruchova@dsse.cz

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.

zbynek.filipi@dsse.cz

Mgr. Klára Horová

klara.kokoskova@dsse.cz

Mgr. Kateřina Jandová​

 katerina.jandova@dsse.cz

Bc. Kateřina Fictumová

katerina.fictumova@dsse.cz

Bc. Jiří Jindra

jiri.jindra@dsse.cz