Dálková střední škola ekonomická

DÁLKOVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKÁ

DÁLKOVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKÁ

STUDIJNÍ PROGRAMY

PODNIKÁNÍ DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Jedná se o tříleté dálkové nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů. Podmínkou k přijetí je výuční list z libovolného tříletého učebního oboru.
Absolventi jsou připravováni vykonávat činnosti ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní. Dokáží mimo jiné posoudit výhody a nevýhody obchodního kontaktu, investic, profesionálně řídí obchodní jednání, a to i v cizím jazyce. Vedou účetnictví, zvládají agendu malé i velké organizace. Získané znalosti a dovednosti mohou uplatnit při řízení vlastní firmy v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě učebního oboru, stejně tak dovedou své získané dovednosti a znalosti nabídnout na trhu práce. Získaná maturita je rovnocenná s maturitou v denní formě středoškolského studia. Je akceptována živnostenským úřadem v případě žádosti o vydání vlastního živnostenského oprávnění. Maturita umožňuje případné další studium na VOŠ nebo na univerzitách jak v našem státě, či zahraničí.

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉ STUDIUM

Jedná se o čtyřletý studijní obor dálkovou formou studia. Tento obor je připraven pro zájemce o středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, kteří mají pouze základní vzdělání, nemají výuční list, případně v předchozích letech studovali na některé střední škole, a toto studium nedokončili.
Absolventi jsou připravováni pro činnosti ekonomické, finančních referentů, referentů marketingu, obchodní zástupce a  pracovníky v administrativních pozicích. Dokáží profesionálně řídit obchodní jednání včetně prezentace výrobku či služby, v případě nutnosti i ve dvou cizích jazycích. Zvládají agendu malé i velké organizace. Osvojené klíčové kompetence dokáží uplatnit jak na trhu práce, tak jim umožní rozvoj případných vlastních podnikatelských aktivit. Získaná maturita umožní další vzdělání na VOŠ, či vysoké škole.

Podnikání

dálkové nástavbové studium

64-41-L/51

Jedná se o tříleté dálkové nástavbové studium určené pro absolventy tříletých učebních oborů. Podmínkou k přijetí je výuční list z libovolného tříletého učebního oboru.
Absolventi jsou připravováni vykonávat činnosti ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní. Dokáží mimo jiné posoudit výhody a nevýhody obchodního kontaktu, investic, profesionálně řídí obchodní jednání, a to i v cizím jazyce. Vedou účetnictví, zvládají agendu malé i velké organizace. Získané znalosti a dovednosti mohou uplatnit při řízení vlastní firmy v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě učebního oboru, stejně tak dovedou své získané dovednosti a znalosti nabídnout na trhu práce. Získaná maturita je rovnocenná s maturitou v denní formě středoškolského studia. Je akceptována živnostenským úřadem v případě žádosti o vydání vlastního živnostenského oprávnění. Maturita umožňuje případné další studium na VOŠ nebo na univerzitách jak v našem státě, či zahraničí.

Ekonomika a podnikání

středoškolské studium dálkovou formou

63-41-M/01

Jedná se o čtyřletý studijní obor dálkovou formou studia. Tento obor je připraven pro zájemce o středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, kteří mají pouze základní vzdělání, nemají výuční list, případně v předchozích letech studovali na některé střední škole, a toto studium nedokončili.
Absolventi jsou připravováni pro činnosti ekonomické, finančních referentů, referentů marketingu, obchodní zástupce a  pracovníky v administrativních pozicích. Dokáží profesionálně řídit obchodní jednání včetně prezentace výrobku či služby, v případě nutnosti i ve dvou cizích jazycích. Zvládají agendu malé i velké organizace. Osvojené klíčové kompetence dokáží uplatnit jak na trhu práce, tak jim umožní rozvoj případných vlastních podnikatelských aktivit. Získaná maturita umožní další vzdělání na VOŠ, či vysoké škole.

Co nabízíme zájemcům o studium

Naše škola nabízí absolventům učebních oborů tříleté nástavbové studium dálkovou formou zakončené maturitou. 

Zájemcům jen se základním vzděláním nabízíme čtyřleté středoškolské dálkové studium zakončené maturitou.

Dále nabízíme všem, kteří již někdy studovali a nedokončili studium, možnost jeho dokončení přijetím  do vyššího ročníku.

  

Přihlášky ke studiu je možno zasílat na adresu školy,  e-mailem (info@dsse.cz), nebo poštou.

Žáci budou postupně zváni k podepsání smlouvy o studiu.

Výuka v obou oborech (dálkovém nástavbovém nebo dálkovém středoškolském) probíhá 1x za 14 dní o víkendu. Bližší informace naleznete v ostatních rubrikách.

Škola umožní žákům všech typů škol, kteří neuspěli ani na poslední pokus u maturitní zkoušky, zařazení do posledního ročníku studia a získání možnosti znovu maturovat. 

Na základě doloženého předchozího vzdělání (vysvědčení) je možné zařazení do vyššího ročníku.