Dálková střední škola ekonomická

ROZVRHY HODIN

Rozvrh na školní rok 2023/24

Zkratky uvedené v rozvrhu:

M-matematika, ZPV-základy přírodních věd, PN-právní nauka, ON-občanská nauka, IKT-informační a komunikační technologie, ZEM-zeměpis, EKOL-ekologie, E, EP – ekonomika, ekonomika podniku, NJ, AJ-jazyk, KNJ, KAJ-konverzace jazyk, PEK-písemná elektronická komunikace, LK-literatura a kultura, LIT-literatura, ČJ-český jazyk, ÚSW-účetní software, MAM-management a marketing, CHP-chod podniku, PS-psychologie, D-dějepis