Dálková střední škola ekonomická

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Termíny MZ J2024:

didaktické testy společné části – 2. 5.-7. 5. 2024

PRZ z ÚČ – 11. 5. 2024

PP z ČJ – 18. 5. 2024

PP z AJ, NJ – 18. 5. 2024

ústní zkoušky – 25. 5.-26. 5. 2024

 

Školní seznam literárních děl k MZ 2024

Informace k sestavení maturitního seznamu četby z ČJL budou poslány na školní maily a do kanálů na MS Teams.

Důležité informace k MZ J2024 – viz přílohy:

Kritéria hodnocení – viz přílohy:

Zkušební maturitní komise J2024: